Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de behandeling dan bespreekt u die klacht natuurlijk met uw klassiek homeopaat. Komt u er samen niet uit dan kunt u via de NVKH terecht bij Quasir klachtenbemiddeling (www.quasir.nl) en de Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl).

Registratiegegevens

AGBcode praktijk: 90012172
AGBcode zorgverlener: 90033220
Kamer van Koophandel: 27349697
NVKH: 05-1308
RBCZ: 170518R